Vedenie Jednoduchého Účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo si vedú hlavne samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa rozhodli využívať preukázateľné výdavky a nevyhovuje im daňová evidencia. Túto účtovú sústavu tiež vo veľkej miere používajú neziskové účtovné jednotky, ktorým zo zákona nevyplýva povinnosť viesť podvojné účtovníctvo.

V cene jednoduchého účtovníctva získa klient:

  • vedenie jednoduchého účtovníctva
  • zdarma prístup do online aplikácie
  • priebežné sledovanie tvorby hospodárskeho výsledku
  • priebežné informácie o pohybe vybraných položiek - stav hotovosti v pokladni
  • informácie o lehotách splatnosti dôležitých platieb
  • elektronickú archiváciu účtovných dokladov
  • pripomienky, vďaka ktorým viac nezabudne uhradiť dôležité platby. Pripomienky klientovi nastavuje jeho účtovník.
  • boxy na účtovné doklady

Účtovnú položku predstavuje napríklad vystavená faktúra, prijatá faktúra, pokladničné bloky a riadok vo výpise z účtu. Neváhajte a pošlite nám žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku.

Žiadosť o cenovú ponuku