Vedenie Podvojného Účtovníctva

Podvojné účtovníctvo je určené tým účtovným jednotkám, ktorým vyplýva zo zákona viesť podvojné účtovníctvo. Sú to hlavne subjekty zapísané v obchodnom registri (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, ...).

V cene podvojného účtovníctva získa klient:

  • vedenie podvojného účtovníctva
  • zdarma prístup do online aplikácie
  • priebežné sledovanie tvorby hospodárskeho výsledku
  • priebežné informácie o pohybe vybraných položiek - stav hotovosti v pokladni
  • informácie o lehotách splatnosti dôležitých platieb
  • elektronickú archiváciu účtovných dokladov
  • pripomienky, vďaka ktorým viac nezabudne uhradiť dôležité platby. Pripomienky klientovi nastavuje jeho účtovník.
  • boxy na účtovné doklady
  • zdarma spracovanie koncoročnej účtovnej závierky

Účtovnú položku predstavuje napríklad vystavená faktúra, prijatá faktúra, pokladničné bloky a riadok vo výpise z účtu. Neváhajte a pošlite nám žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku.

Žiadosť o cenovú ponuku